di CROCO Belly Skin 30mm belt Tan Matt (size:32)

di CROCO Belly Skin 30mm belt Tan Matt (size:32)

Genuine Crocodile belly skin belt.  Brand: di Croco.  Colour: Tan Matt  Size: 32"

Out of stock

Genuine Crocodile belly skin belt.

  • Brand: di Croco
  • Colour: Tan Matt
  • Size: 32"
  • Buckel: Silver

Last one, bargain price.

Made in Australia